Tärkeä tiedote   |  09.01.2018  Jäitkö ilman migreenilääkettä? Toimi silloin näin!

‹ Takaisin

09.03.2016

Ulkona liikkuminen auttaa iäkkäiden itsenäisyyden säilyttämisessä

Rajoittunut elinpiiri lisää todennäköisyyttä, että seuraavan kahden vuoden aikana henkilö menettää kyvyn suoriutua itsenäisesti päivittäisistä perustoiminnoista, kuten peseytymisestä ja pukeutumisesta.

Kyseessä on vakavasti heikentynyt toimintakyky, joka usein edellyttää ulkopuolisen avun saamista tai laitosmaista asumista.

Tulos selviää tuoreesta Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutetusta tutkimuksesta.

– Laaja elinpiiri ja ulkona liikkuminen tukevat terveyden ja toimintakyvyn säilymistä, yliopistotutkija Erja Portegijs selittää. Lisäksi liikkuminen on muutenkin antoisaa.

Elinpiirimittarin avulla voi tunnistaa riskivanhukset

Tutkimuksessa määriteltiin elinpiirimittarin raja-arvo, jolla voidaan luotettavasti tunnistaa itsenäisesti kotona asuvista iäkkäistä henkilöistä ne, joiden toimintakyky on vaarassa heiketä.

Tutkimuksen mukaan 52,3 pistettä tai vähemmän asteikolla 0–120 saaneet ikääntyneet henkilöt menettivät seuraavan kahden vuoden aikana todennäköisemmin itsenäisyytensä päivittäisissä toiminnoissa kuin henkilöt, joiden pistemäärä oli tämän luvun yläpuolella.

– Pistemäärä 52,3 kuvaa tilannetta, jossa henkilö vain harvoin liikkuu oman naapuruston ulkopuolella, Portegijs selittää.

Raja-arvon määrittäminen parantaa elinpiirin arviointimenetelmän hyödyllisyyttä kliinisessä käytössä. Kyselyn avulla kartoitetaan alue (koti, pihapiiri, naapurusto, kotikunta tai etäisemmät alueet), jossa henkilö liikkuu, kuinka usein hän siellä liikkuu ja tarvitseeko hän liikkumiseen apua tai apuvälinettä.

Tutkimukseen osallistui 848 yli 75-vuotiasta henkilöä, jotka asuivat itsenäisesti Jyväskylän ja Muuramen alueella. Heitä haastateltiin kodissaan vuonna 2012 ja uudelleen vuonna 2014 puhelimen välityksellä.

TIINA KUOSA