‹ Takaisin

  |  30.04.2020   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Vasta-aineiden määrä toistaiseksi vähäinen

Huhtikuun alussa käynnistyneen väestötutkimuksen ensimmäiset tulokset osoittavat, että uuden koronaviruksen vasta-aineita on kehittynyt Suomessa toistaiseksi vain harvoille.

,

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) serologiseen väestötutkimukseen kerätään näytteitä kaikilta yliopistosairaala-alueilta.  Tarkoituksena on kartoittaa, kuinka suurella osalla väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita merkkinä viruksen aiemmasta kohtaamisesta. Tiedon perusteella voidaan päätellä epidemian voimakkuus, mihin suuntaan se on menossa ja missä vaiheessa epidemiaa olemme. Tutkimukseen kutsutaan kirjeitse kaikenikäisiä suomalaisia satunnaisotannalla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta kerätyistä näytteistä on ehditty tutkia reilut 500 kappaletta. Seulontatestissä koronaviruksen SARS-CoV-2 tunnistavia vasta-aineita löytyi 11 näytteestä. Varmennustestissä, jossa mitataan havaittujen vasta-aineiden kykyä neutraloida virusta toistaiseksi vain yksi näyte on osoittautunut positiiviseksi.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane ei yllättynyt tuloksista.

- Ensimmäinen väestöpohjainen tuloksemme vasta-ainetasoista sopii epidemiatilanteeseemme, vaikka vasta-ainepositiivisia on hyvin vähän.

Suomessa uusi koronavirusepidemia alkoi myöhemmin kuin monissa muissa Euroopan maissa ja varhaiset rajoitustoimenpiteet ovat tehokkaasti hidastaneet epidemian etenemistä ja havaittuja tautitapauksia.

THL:n asiantuntijat korostavat, että vaikka osalla COVID-19-tartunnan saaneista muodostuu viruksen tunnistavia vasta-aineita, ne eivät kuitenkaan välttämättä pysty neutraloimaan virusta. Käynnissä olevassa tutkimuksessa selvitetään myös, kuinka pitkään vasta-aineet elimistössä säilyvät eli kuinka pitkän immuniteetin ne mahdollisesti antavat. Lisäksi tutkitaan onko jo sairastetun infektion vakavuudella yhteyttä vasta-aineiden kehittymiseen.

THL:n tutkimuspäällikkö Arto Palmu korostaa, että on ensisijaisen tärkeää, että kutsun saaneet osallistuisivat kattavasti tutkimukseen.

- Näin saamme parhaan mahdollisen arvion koronavirusepidemian leviämisestä asiantuntijoidemme ja päättäjiemme käytettäväksi.


Lisätietoa koronaepideamian serologisesta väestötutkimuksesta löytyy THL:n sivuilta.