‹ Takaisin

  |  14.12.2021   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Verenpainelääkkeillä yhteys silmänpohjan ikärappeuman kehittymiseen

Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että verepainelääkitys voi, lääkkeestä riippuen, lisätä tai vähentää silmänpohjan kostean ikärappeuman riskiä.

,

Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että verepainelääkkeenä käytettävien kalsiumsalpaajien amlodipiinin ja felodipiinin käyttöön liittyy suurentunut silmänpohjan kostean ikärappeuman riski.

Silmänpohjan kostea ikärappeuma on yleisin ikääntyvän väestön näkövammaisuutta aiheuttava silmäsairaus. Taudin puhkeamiseen vaikuttavat monet eri tekijät.

Kostea ikärappeuma on yhteydessä muun muassa sydän- sekä verisuonisairauksiin, verenpainetautiin, diabetekseen, krooniseen munuaissairauteen ja neurodegeneratiivisiin sairauksiin.

- Kalsiumsalpaajien kosteaa ikärappeumaa lisäävä vaikutus voisi selittyä niiden kyvyllä aiheuttaa turvotusta verkkokalvolla laajentamalla prekapillaariverisuonia ja lisäämällä niiden hydrostaattista painetta, kertoo apulaisprofessori Sirpa Loukovaara Helsingin yliopistosta.

Verenpainelääke ramipriilin käyttöön yhdistettiin päinvastaisesti pienentynyt riski sairastua silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan. Tämä selittyy Loukovaaran mukaan todennäköisesti sillä, että ramipriili ja muut reniini-angiotensiinisysteemin (RAS) -estäjät normalisoivat hydrostaattista painetta laajentamalla postkapillaariverisuonia. Lisätutkimus aiheesta on kuitenkin tarpeen.

- Näytöt pohjautuvat puhtaasti havainnoivaan rekisteriaineistoon. Tarvitaan siis uusia väestötutkimuksia verenpainelääkityksen ja kostean ikärappeuman välisen yhteyden kattavammaksi selvittämiseksi.

Tyypillisimmät silmätoimenpiteet Suomessa ovat kaihikirurgia ja silmänsisäiset pistoshoidot. Valtaosa silmänsisäisistä pistoshoidoista annetaan kostean ikärappeuman vuoksi. Kun lääkityksen potilaskohtaisia sivuvaikutuksia tunnistetaan paremmin, voidaan valita verenpainelääkkeitä, jotka ovat myös silmän kannalta turvallisia. Parhaimmillaan voitaisiin estää silmänpohjan kostean ikärappeuman kehitystä ja vähentää sairaanhoidon kuormitusta.

Helsingin yliopiston  tutkimuksessa selvitettiin kostean ikärappeuman ja lääkityksen välistä yhteyttä lähes 10 vuoden seurannassa. Tutkimukseen osallistui 259 562 henkilöä ja tutkittuja lääkeryhmiä oli 85.