‹ Takaisin

  |  05.10.2023   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Vesirokkotapaukset hurjassa laskussa

Syyskuussa 2017 aloitettu rokotusohjelma vesirokkoa vastaan on vähentänyt tautiin liittyviä terveyskeskuskäyntejä yli 95 prosenttia, kertoo THL:n tuore tutkimus.

,

Kahden annoksen vesirokkorokotukset kaikille alle 12-vuotiaille vesirokkoa sairastamattomille vähensivät merkittävästi ja nopeasti tautiin liittyviä terveyskeskuskäyntejä kaikissa ikäryhmissä, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) tiedotteessaan.

THL:n tuoreesta tutkimuksesta selviää, että alle 12-vuotiaiden lasten käynnit terveyskeskuksessa vähenivät yli 95 prosenttia vuonna 2022 verrattuna aikaan ennen rokotuksia. Myös rokottamattomien alle 1-vuotiaiden vesirokkotapaukset vähenivät 87 prosenttia, mikä viittaa rokotusten antamaan laumasuojaan.

Vesirokkorokotusohjelma aloitettiin Suomessa syyskuussa 2017. Varsinainen vesirokkorokotusohjelma sisältää annokset 18 kuukauden ja 6 vuoden iässä. Ensimmäisenä vuonna toteutettiin lisäksi laajat, niin kutsutut täydennysrokotukset, joissa tarjottiin rokotetta kaikille alle 12-vuotiaille, jotka eivät olleet sairastaneet vesirokkoa.

- Kun ennen rokotusohjelmaa esimerkiksi 3-vuotiailla oli vuosittain yli tuhat vesirokkotapausta, jotka vaativat yhteydenottoa perusterveydenhuoltoon, on näitä viime vuosina ollut vain muutamia kymmeniä vuosittain, sanoo THL:n erikoistutkija Heini Salo.

Valtaosa pikkulasten vesirokkotapauksista ei vaadi yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Salo pitää kuitenkin todennäköisenä, että viruskierron vähennyttyä myös kotihoitoiset vesirokkotapaukset ovat vähentyneet vastaavalla tavalla.

Useampi kuin joka kymmenes lapsi jää edelleen rokottamatta

Suomi oli ensimmäinen Pohjoismaa, joka aloitti vesirokkorokotusohjelman, ja ensimmäisen vuoden rokotukset kaikille alle 12-vuotiaille vesirokkoa sairastamattomille lapsille olivat poikkeuksellisen laajat. Rokotusohjelman ensimmäisenä vuotena rokotettiin neljännesmiljoona lasta.

Vuosina 2017–2022, ensimmäisen rokoteannoksen sai 85–87 prosenttia lapsista. Toisen annoksen kattavuudesta on tietoa vasta vuonna 2016 syntyneistä. Se oli vuonna 2022 58 prosenttia.

Vesirokkorokotusten kattavuudessa on vielä parannettavaa: tällä hetkellä jokaisesta ikäryhmästä useampi kuin joka kymmenes jää rokottamatta. Epidemiat ovat tulevaisuudessakin mahdollisia.

- Rokottamatta jäävät lapset voivat sairastua vesirokkoon myös aikuisena esimerkiksi ulkomaan matkoilla. Aikuisella vesirokko on selvästi vakavampi tauti kuin lapsella ja johtaa käytännössä aina lääkärikäyntiin ja lääkitykseen, Salo muistuttaa.