‹ Takaisin

Lääketietoa  |  15.01.2020

Yli 10-vuotiaiden lasten puolesta asioiminen tulossa Omakantaan

Tällä hetkellä huoltaja voi nähdä Omakannassa alle 10-vuotiaan lapsen tiedot. Huoltajan asiointioikeuden laajentaminen yli 10-vuotiaisiin lapsiin toteutuu vuoden 2020 aikana.

Jotta lapsen puolesta asioiminen voidaan laajentaa Omakannassa myös 10-17-vuotiaisiin, potilastietojärjestelmiin on tehtävä laajoja muutoksia kaikkialla Suomessa. Tarkkaa ajankohtaa asiointioikeuden laajentumiseen ei pystytä vielä sanomaan, koska muutostyöt etenevät terveydenhuollon palveluissa eri tahtiin.

Alaikäisen asemasta ja huoltajien tiedonsaantioikeudesta on säädetty potilaslaissa. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee taata jatkossakin, että alaikäisen itsemääräämisoikeus totetuu ja kirjata potilastietojärjestelmiin potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen.

Huoltajalle eivät näy tulevaisuudessakaan ne yli 10-vuotiaan potilastiedot, jotka on kirjattu ennen kuin laajempi lapsen puolesta asioiminen Omakannassa tulee käyttöön.

www.kela.fi