Farmasian opinnot

Farmasian opiskelu on monipuolista ja haastavaa.

Opinnot ovat sekoitus teoriaa ja käytäntöä, ja niissä perehdytään soveltavasti eri tieteenaloihin. Farmasian opiskelu ei ole pelkkää kirjojen pänttäämistä. Se sisältää paljon pienryhmätöitä, laboratoriotöitä ja asiakaspalveluharjoituksia. 

Opintojen aikana syvennytään lääkeaineiden ominaisuuksiin ja vaikutuksiin elimistössä. Lisäksi syvennytään lääkkeiden käyttöön liittyviin kysymyksiin yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tutuksi tulevat myös lääkkeiden valmistusprosessit, analytiikkaa sekä uusien lääkemolekyylien suunnittelua.

Farmaseutin tutkinnossa isossa osassa on 30 opintopisteen eli noin puolen vuoden harjoittelu, josta maksetaan palkkaa. Opetusapteekissa tapahtuvassa harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan opinnoissa saamiaan valmiuksia käytännön työhön. Harjoittelussa hankitaan myös sellaisia tietoja ja taitoja, joita ei ilman käytännön harjoittelu ole mahdollista omaksua.

Farmaseuttiopintojen loppuvaiheessa opiskelijat tekevät lopputyön valitsemastasi aiheesta. Proviisorin opinnoissa syvennytään loppuvaiheessa valittuun tieteenalaan, jonka aihepiiristä tehdään lopputyö eli pro gradu -tutkielma.

Proviisorin tutkinnon suorittanut voi suorittaa yliopistossa jatko-opintoja, jotka johtavat farmasian tohtorin tutkintoon. Lisäksi proviisorit voivat erikoistua esimerkiksi apteekkifarmasiaan.

Lisätietoja

Helsingin yliopisto, farmaseutti- ja proviisorikoulutus >
Itä-Suomen yliopisto, farmaseutti- ja proviisorikoulutus >
Åbo Akademi, farmaciutbildning >

Hae opiskelemaan farmasiaa!

Yliopistoihin haetaan yliopistojen yhteishaun kautta. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.

Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024 - hae 30.4.2024 mennessä!

Oman työn ohella opiskeltavasta farmasian erikoistumiskoulutuksesta saa erinomaiset eväät lääkehoidon ja -huollon asiantuntijatehtäviin sekä oman asiantuntijuuden, työuran ja työyhteisön kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen koulutusmuoto, joka tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimiville farmasian ammattilaisille.

Hakuaika: 14.2.–30.4.2024
Toteutusmuoto: Monimuoto-opetus
Toteutusaika:
5.9.2024–31.5.2027 farmaseutit
5.9.2024–31.5.2028 proviisorit

Katso koulutuskortti >


1.3.2024 / UR-J

Apteekkihaku

Löydä lähin Apteekkisi

Lääkehaku

Hinnat, saatavuus ja korvaukset

Terveyskirjasto

Luotettavaa tietoa terveydestä