‹ Takaisin

Lääketietoa  |  24.11.2020   |  TARU VANHALA   |  KATJA LÖSÖNEN

Näin tietosi suojataan apteekissa.

Apteekkien käyttämät tietojärjestelmät ovat turvallisia, sertifioituja A-luokan tietojärjestelmiä.

• Apteekin tietojärjestelmät ovat sertifioituja A-luokan tietojärjestelmiä, joiden turvallisuuden on arvioinut ulkopuolinen taho. Sertifioidut A-luokan järjestelmät rekisteröidään Valviran rekisteriin, jonne on aina ilmoitettava myös tietojärjestelmään tehdyistä merkittävistä muutoksista.

• Reseptien toimitustietoihin ei pääse käsiksi julkisesta internetistä.

• Tiedot suojataan useilla eri suojausmenettelyillä ja eritasoisilla käyttäjäoikeusmäärittelyillä. Pääsy reseptikeskukseen vaatii tunnistautumisen henkilökohtaisella varmennekortilla ja salasanalla. Apteekkijärjestelmään tallentuneita tietoja käsittelee henkilökunnasta vain ne joiden työtehtävät edellyttävät sitä.

• Tietojenkäsittelyt tallentuvat lokitietoihin. Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada Kelalta tieto siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet häntä koskevia tietoja reseptikeskuksessa ja reseptiarkistossa.

• Apteekki on velvoitettu ilmoittamaan kaikista poikkeamista tietojärjestelmien toiminnassa järjestelmän valmistajalle. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin, on siitä ilmoitettava myös Valviralle.

• Apteekkien tietojärjestelmiin ei ole onnistuttu murtautumaan Suomessa.

Apteekki

APTEEKKIHAKU