‹ Takaisin

Lääketietoa  |  27.04.2022   |  TARJA VÄSTILÄ   |  PETRI JAUHIAINEN

Vastuullisuus kantaa eteenpäin

Vastuullisuus on aina johdattanut apteekkialaa ja ollut sisään rakennettuna arkipäivän toiminnassa. Peruspilareina ovat hyvä lääkehoito, luotettavuus ja yhteiskuntavastuu.

Apteekkari Anna Schoultz teki liiketoimintajohtamiseen liittyvää opinnäytetyötään ja päätti ehdottaa Suomen Apteekkariliitolle vastuullisuusperiaatteiden laadintaa.

Tuumasta toimeen: liiton farmaseuttisessa valiokunnassa työstettiin toimintaa ohjaavat vastuullisuusperiaatteet. Ne haluttiin nostaa esiin, jotta vastuulliset teot konkretisoituvat niin asiakkaille kuin apteekkien omalle henkilökunnalle.

– Myös asiakkaat voivat tehdä vastuullisia tekoja – vastuullisuus on yhteispeliä, muistuttaa apteekkari.

Hyvää lääkehoitoa asiakkaan parhaaksi

– Me kohtelemme kaikkia asiakkaita yhdenvertaisesti, korostaa Schoultz.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että apteekki palvelee jokaista asiakasta tasa-arvoisesti samalla lailla eri puolilla Suomea. Lisäksi apteekissa varmistetaan sekä lääke- että lääkitysturvallisuus.

– Kun farmaseutti tai proviisori piippaa lääkepakkauksen koodia, samalla havaittaisiin, jos kyseessä olisi lääkeväärennös. Lääkitysturvallisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että oikea henkilö saa oikean lääkkeen ja että annostus, antotapa ja vahvuus ovat oikeat. Apteekissa esimerkiksi varmistetaan, että asiakas osaa käyttää inhalaattoria oikein astman hoidossa.

Lääkeneuvonta liittyy turvallisuuteen. Schoultz toteaa, että apteekki on matalan kynnyksen terveydenhuollon piste, jossa myös farmaseuttiselta henkilökunnalta voi aina kysyä neuvoja. Keskustellen asiat usein selviävät.

– Tavoite on selkeä: turvallinen lääkehoito ylläpitää ja parantaa toimintakykyä sekä vähentää sairastamisen kustannuksia.

Apteekissa huolehditaan siitäkin, että asiakkaan tarvitsemaa lääkettä olisi aina saatavilla. Apteekista ei tarvitse poistua tyhjin käsin.

– Apteekkilaiset pysyvät myös ajan rattailla: huolehdimme osaamisestamme ja pidämme asiantuntemustamme ja ammattitaitoamme yllä jatkuvasti, lisää Schoultz.

Ajatus apteekin vastuullisuusperiaatteista syntyi osana apteekkari Anna Schoultzin MBA-opintoja Henley Business Schoolissa Helsingissä. Hänen ryhmänsä sai tehtäväkseen pohtia apteekkialan mainetta ja vastuullisuutta.

Luotettavuutta, laatua ja luottamusta

Apteekkialalla on omat eettiset ohjeensa, jotka ohjaavat toimintaa.

– Keskeinen arvo on luotettavuus. Se, mitä neuvomme, perustuu aina tutkittuun tietoon. Lisäksi tuotevalikoimamme tukee apteekin tehtävää osana terveydenhuoltoa.

Laatuun voi luottaa: palvelun ohella apteekin tuotteetkin ovat laadukkaita. Schoultzin mukaan itsehoitovalmisteiden markkinointi on aina asiallista eikä sorru ylilyönteihin.

– Pyrimme myös vähentämään lääkkeiden tarpeetonta käyttöä. Sekin selviää usein keskustelussa asiakkaan kanssa. Muutoinkin kaikissa lääkitykseen liittyvissä ongelmissa kannattaa rohkeasti ja luottamuksellisesti kysyä neuvoa apteekin henkilökunnalta.

Apteekissa asioidessaan ei tarvitse olla huolissaan tietosuojasta. Apteekin henkilökunnalla on myös salassapitovelvollisuus.

Kannamme yhteiskuntavastuuta yhdessä

Jokainen apteekki kantaa vastuun oman alueensa lääkehuollosta. Se käsittää niin apteekissa asioivat kuin kotihoidon asiakkaat ja hoitokotien asukkaat.

Schoultzin mukaan lääkekustannusten nousua pyritään rajoittamaan apteekissa. Keinona on hintaneuvonta, eli asiakkaalle tarjotaan edullisempaa valmistetta. Kätevää on sekin, että suorakorvauksen eli Kelakorvauksen saa heti reseptilääkettä noudettaessa.

Apteekit ovat merkittäviä työllistäjiä. Lääkealan ammattilaiset saavat töitä ja alan opiskelijat koulutusta paikan päällä. Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä, jotka työllistävät yli 8 600 apteekkialan ammattilaista.

– Ei pidä unohtaa, että apteekit maksavat kaikki veronsa Suomeen. Yhteiskunta eli me kaikki hyödymme, toteaa Schoultz.

Tärkeä ympäristövastuu kuuluu myös toimintasarkaan. Apteekit keräävät lääkejätteet ja toimittavat ne hävitettäviksi. Näin ne eivät kuormita luontoa.

– Olisi hyvä, jos asiakkaat toisivat tarpeettomat ja vanhentuneet lääkkeet apteekkiin. Esimerkiksi antibioottien asianmukaisella hävittämisellä voidaan ehkäistä antibioottiresistenssiä.

Asiakkaat voivat osallistua ympäristön vaalimiseen myös siten, että apteekkiostoksille tullaan oman kassin kanssa. Muovipussien käyttöä pitäisi pyrkiä vähentämään.

Lisäksi apteekkari toivoisi, että turhaa lääkkeiden hamstrausta vältettäisiin huolimatta vuotuisen lääkekaton ylittymisestä.

– Tärkeintä on, etteivät lääkkeet jää käyttämättä.

Vastuullisuutta opintojen ohella

Ajatus apteekin vastuullisuusperiaatteista syntyi osana apteekkari Anna Schoultzin MBA-opintoja Henley Business Schoolissa Helsingissä. Hänen ryhmänsä sai tehtäväkseen pohtia apteekkialan mainetta ja vastuullisuutta.

Schoultz teki aiheesta pro gradu -tutkielman, johon hän haastatteli kansanedustajia apteekkien vastuullisuudesta. Keskustelujen ja gradun jälkeen Schoultz teki aloitteen Apteekkariliitolle vastuullisuusperiaatteiden laatimisesta.

Apteekin­ vastuullisuusperiaatteet ­löytyvät­ osoitteesta apteekki.fi.

Asiantuntijana apteekkari, FaT, EMBA Anna Schoultz, Punavuoren apteekki

Julkaistu Terveydeksi! 1/2022

Apteekki

APTEEKKIHAKU